+
Xem ảnh gốc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH ,KHOÁ HỌC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG NĂM 2022 - 2023 TRÊN TOÀN QUỐC

- Mở lớp liên tục hàng tháng, tuyển sinh toàn quốc.
- Chương trình đào tạo theo chuẩn Bộ GD&ĐT.
- Chứng chỉ chuẩn Bộ Nội Vụ –  Có giá trị vĩnh viễn.
- Thời gian học: 1,5 tháng
Hình thức học: Online
-
 Trường Đào tạo và cấp chứng chỉ: TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
I.ĐỐI TƯỢNG:
* Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên:

         -Cán bộ, công chức, viên chức ngạch cán sự đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm; cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.
* Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính:
      -Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01-002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên; cán bộ, công chức, viên chức có ít nhất 6 năm giữu ngạch chuyên viên và các đối tượng khác có nhu cầu tham gia khóa học.
*Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và trường đương:
       Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương.

II.CHƯƠNG TRÌNH
        1.Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên : thực hiện theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV, ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội và tài liệu hướng dẫn số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
        2.Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính: thực hiện theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội và tài liệu hướng dẫn số 2720/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.
         3.Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng ban hành theo quyết định số 1045/QĐ-BNV ngày 18 tháng 09 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội.

Yêu cầu hồ sơ của ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng:
       -  01 phiếu đăng kí.
       -  01 bằng tốt nghiệp – Cao đẳng trở lên (công chứng).
       -  02 hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
       -  01 bản CCCD photo (công chứng).
  Lớp chuyên viên chính bổ xung thêm:
       - 01 quyết định lương (3,33) trở lên (công chứng)
       - 01 chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (công chứng).


 

Quản lý comments