CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆT

I. Thông tin chung
Địa điểm: Tuyển sinh tại Hà Nội - Hải Dương - Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 032 229
Email: congtygiaoducdaotaoviet@gmail.com
Website: www.giaoducdaotaoviet.edu.vn


KHAI GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN THÁNG 6/2021

KHAI GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN THÁNG 6/2021

Thông báo Khai giảng các lớp liên kết đào tạo Đại học theo hình thức trực tuyến.