CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆT

I. Thông tin chung
Địa điểm: Tuyển sinh tại Hà Nội - Hải Dương - Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 032 229
Email: congtygiaoducdaotaoviet@gmail.com
Website: www.giaoducdaotaoviet.edu.vn


GIÁO DỤC VIỆT NAM VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, PHÁT TRIỂN ẤN TƯỢNG

GIÁO DỤC VIỆT NAM VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, PHÁT TRIỂN ẤN TƯỢNG

Dưới góc nhìn của đại biểu (ĐB) Quốc hội, các chuyên gia trong nước và quốc tế, bức tranh giáo dục năm 2020 có nhiều điểm sáng. GD-ĐT của Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và phát triển ấn tượng.


Chuyển đổi số trong GD đạt thành tựu đáng ghi nhận.Chuyển đổi số trong GD đạt thành tựu đáng ghi nhận.

TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

☘ 🍀 Căn cứ Thông tư số 11,12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thông tư số 11,12/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2021. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị thay thế và bãi bỏ;
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm là chứng chỉ quan trọng đối với nhà giáo muốn đứng lớp và đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Dưới đây là một số thông tin quan trọng về chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ nhà giáo HoaTieu.vn xin chia sẻ đến các bạn. Ngoài ra để nắm được quy định mới nhất về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, các bạn có thể tham khảo trên Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT 2018.