THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC ONLINE (TRỰC TUYẾN)

+
Xem ảnh gốc

1. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT (theo thông tư 03/2014; 17/2016 của Bộ TTTT và GD&ĐT) do Trung tâm GDTX – Ngoại ngữ, Tin học

2. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ: 

- Lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng I, II, III cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT; cho giảng viên Cao đẳng, Đại học;

- Lớp Nghiệp vụ Quản lý giáo dục;

- Lớp Nghiệp vụ Sư phạm các khối;

- Lớp Bồi dưỡng phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp.

3. Lớp An toàn vệ sinh thực phẩm và Nghiệp vụ nghề kỹ thuật chế biến món ăn.

Liên hệ:  Công ty CP Giáo Dục Đào Tạo Việt

Địa điểm: Tuyển sinh tại Hà Nội - Hải Dương - Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0902 032 229

Email: congtygiaoducdaotaoviet@gmail.com



Quản lý comments